Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


executies

Inleiding


Eerste start


Executies per jaar

1941
1942
1943
1944
1945

Het eerste resumé is samengesteld door N.A. van Oosten, voormalig lid van het Erepeloton Waalsdorp. Nic van Oosten is ondanks zijn zware handicap tot het laatste moment altijd een gewaardeerd en actief lid geweest van onze vereniging. Het overzicht is vanaf 2004 aangevuld, gecorrigeerd en aangepast door Wendy Broer-van der Hak (oud-secretaris Erepeloton Waalsdorp). Daarnaast heeft zij, voor zover beschikbaar, foto’s van de gefusilleerden bij deze gegevens geplaatst. 1)

Verantwoording

Een deel van de verwerkte gegevens is ontleend aan het 'Gedenkboek van het Oranjehotel' van E.P. Weber (1945) 2); na de tweede druk in 1947, is een derde druk in 1982 uitgeven door de Stichting Oranjehotel. Veel gegevens zijn ontleend aan de website van de Oorlogsgravenstichting 3) en ook het Nationaal Archief 4) is geraadpleegd. In de loop der jaren hebben zich ook nabestaanden van een aantal slachtoffers gemeld met zeer waardevolle informatie en fotomateriaal.

De lijst van 258 gefusilleerden, alfabetisch gerangschikt, werd de basis voor dit resumé. Er is later echter voor een andere rangschikking, namelijk naar executiedatum, gekozen.

Volledigheid

Aangenomen wordt, dat vanuit het Oranjehotel 258 verzetsstrijders zijn gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Er zijn echter ook slachtoffers van elders naartoe gebracht om te sterven voor onze vrijheid. Of de lijsten compleet zijn, zal nooit voor 100% duidelijk worden.

executies.txt · Laatst gewijzigd: 1 May 2023 @ 10:53 UTC door Erepeloton Waalsdorp